973 480 129 / 973 484 312
Idioma ESP

AVÍS LEGAL

Avís Legal i Política de Privacitat

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es faciliten les dades següents:

La titularitat d'aquest web pertany a Autocars Tarrés S.L., amb domicili a c/ Sant Miquel, 13, 25280 Solsona, Lleida, amb nº de CIF B25315110. Tel.: 973 480 129 i a/e: tarres@autocarstarres.com

El web d'Autocars Tarrés proporciona a l'Usuari accés a informació i serveis propietat d'Autocars Tarrés. L'Usuari assumeix l'ús responsable d'aquest web. Autocars Tarrés és titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual del seu lloc web, així com dels seus elements i continguts (imatges, texts, marques i logotips, estructura, disseny gràfic, etc.), per tant, tots els drets són reservats. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, de la totalitat o part dels continguts d'aquest web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Autocars Tarrés. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual titularitat d'Autocars Tarrés.

Autocars Tarrés manifesta que el registre i tractament de les seves dades personals es realitzarà sota la més estricta confidencialitat i en ple compliment de les obligacions i garanties que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

A efectes del disposat en els articles 5 i 6 de la LOPD, s'informa als usuaris que les dades personals que facilitin mitjançant els canals de comunicació que es troben disponibles en aquest lloc web, seran incorporades a un fitxer el titular del qual i responsable és Autocars Tarrés S.L., amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds, pressupostos o qualsevol altre tipus de petició o contacte que l'usuari realitzi. Així mateix, amb l'enviament de les seves dades personals, l'Usuari consent expressament el tractament, automatitzat i no automatitzat, de les mateixes per part d'Autocars Tarrés S.L., i que aquestes puguin ser comunicades, en els casos legalment establerts, a les entitats col·laboradores que resultin imprescindibles per atendre la seva sol·licitud i prestar-li un servei personalitzat d'acord a les seves necessitats.

Igualment, s'informa que mitjançant la inclusió i/o enviament de les seves dades personals, l'Usuari consent que Autocars Tarrés S.L., pugui utilitzar les mateixes per a comunicar-se amb vostè (l'Usuari), per tal de concretar els termes de la seva sol·licitud i prestar-li un servei àgil i personalitzat.

Finalment, s'informa que l'Usuari podrà en tot moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili de la societat Autocars Tarrés S.L., c/ Sant Miquel, 13, 25280 Solsona, Lleida.

La relació entre Autocars Tarrés i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controversia que pugui esdevenir se sotmetrà jurídicament als Jutjats corresponents.